Optimizely – Ett bra verktyg för A/B-tester

Posted by | April 29, 2014 | Medieinstitutet Stockholm | No Comments

Att jobba med konverteringsoptimering innebär så klart en hel del A/B-tester. Det låter initialt kanske inte så svårt. Ett bra testverktyg är nedladdat, som exempelvis fina Optimizely, som inte kräver några direkta kunskaper inom kodning. Över en kaffe planeras det för vad och hur testen ska genomföras. Någon tror sig veta vad sidorna har för svagheter. Någon annan kanske faktiskt vet  Ganska snart kommer trots allt insikten om att varje test behöver en hypotes och en genomtänkt idé bakom sig. Att bara kicka igång ett test, hur litet det än må vara, slutar allt för ofta i veckors DATA-insamlande till ingen nytta. Nej, se till att de uppsatta målen med variationerna är korrekta från början. Se till att ha en bra bild över hur konverteringarna sker, eller inte sker. Annars går projektet tillbaka till dag ett med sura chefer som följd.

Vad som ska göras Innan a/b-testning börjar:

  • Ha bra med data och starka hypoteser kring vad och hur testerna ska äga rum
  • Ha en bra planering över tiden framåt för de olika testen
  • Tänka igenom sina variationer både två och tre gånger till. Når jag rätt mål om jag gör så här? Hör gärna med en kollega som inte är insatt i området
  • Sätt ihop ett bra siffercase om det är någon som måste övertalas (copy/designer/utvecklare). Det finns alltid en massa tår på ett kontor att trampa på.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.