Han sa SMARTPHONE

Posted by | October 25, 2013 | Medieinstitutet Stockholm | No Comments

Mattias Källberg har uppenbarat sig i klassrummet. En av Keybrokers trettio utsända. Han pratar om  SEM och PPC. Visar en video på någon Googleprofil och retorikexpert. Än så länge är det ruskigt uppstyrt och strukturerat. Well done Mattias!

Men det är något som urskiljer honom från många andra. Han sa precis smartphone. SMARTPHONE.  Han sa alltså inte iPhone. Det värmer mitt rättvisehjärta.

Än så länge känner jag att nyckelorden är relevans och innehåll. Det är viktigt nu och det kommer bli viktigare i framtiden. Led folket rätt och de kommer tacka dig . Jag har så klart full koll på hur man bygger quality score och ad rank efter den här dagen men är det något jag vill bli expert på så är det att skapa och sätta ihop relevant och world class content.

Mattias  Källberg

Mattias Källberg hos oss på Medieinstitutet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.