Han sa BING!

Posted by | October 31, 2013 | Medieinstitutet Stockholm | No Comments

Mattias är tillbaka framför stora skärmen. Han som i förra veckan sa smartphone. Han som är pedagogiskt smart. Idag kör han en grundlig genmogång av AdWords för oss. Mitt i all snack om kanaler och sökmotorer, displayer och treordsförkortningar slängde han in lite varmt prat om BING. BING! Det är billigt och har en hygglig konvertering. Alltid värt att packetera in i kampanjer. Han nämnde också att BING är ljusår efter Google, något som vi alla känner till så klart, men att det tar sig för dem. Trafiken må vara liten men den ökar.

Mitt Nokia och Windows Phone-hjärta slår volter.

Jag identifierar den här mannen som: What a guy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.