Google Ad Grants

Va! Vilken grej.
För ideella icke vinstdrivande organisationer finns det en produkt som går under namnet Google Ad Grants. Det är ett AdWords-konto som organisationen ansöker om för att kunna förmedla sin information som ofta, eller alltid, handlar om att göra världen till en bättre plats att leva i.

Google Ad Grant öppnar verkligen upp möjligheten för organisationer att synas mer, för sitter man på ett nittiokonto måste minst 75% av intäkterna gå till välgörenhetsändamålet. vilket så klart alla vill också.

Google Ad Grant är begränsat på olika vis, dock så är möjligheterna goda om man kan utnyttja kontot på bästa möjliga vis. Det handlar fortfarande mycket om att öka trafiken till sin sida, att få den relevant och till de rätta landningssidorna. Sökordsplaneringen för ett Google Ad Grant-konto kräver extra mycket jobb och en större portion kreativitet kan jag tycka efter att ha suttit med det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.