Content Marketing goes on

Posted by | February 19, 2014 | Medieinstitutet Stockholm | No Comments

Vi är inne på tredje veckan av Content Marketing projektet och det går enligt projektkalendern. Om vi bortser från resultaten då… Nej, så illa är det inte, vi kommer uppnå vissa av våra högt uppsatta mål, men inte alla. Vi har i för sig en vecka kvar på oss att mangla fram idéer som kan boosta siffrorna fram till redovisningen.

Vad kommer efter kampanjlivet?
Jag vet inte. Vi har pratat om sidans existens efter projekttiden och vi är nog eniga i gruppen att ta den vidare. Vi tycker att intresset är så pass starkt hos många viktiga grupper att det känns kul att fortsätta. Vi måste dock sätta oss ned och fundera och planer hur vi kan visionen vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.