Behavioral retargeting

Posted by | January 16, 2014 | Medieinstitutet Stockholm | No Comments

Ni vet när man har varit och kikat på något på någon sida. Det kanske är något man planerar att köpa. Och när det något sedan förföljer en digitalt. Tränger in en i ett hörn. Man tackar nej, klickar bort. Stänger fönster. Men så kommer något hela tiden tillbaka. Jag ska inte bli en Manha Manha kille på nätet

Leave a Reply

Your email address will not be published.